Search

Home > Contact Us
Contact Us
Contact Us

Wuzhou Jinmei Jewelry Co.,Ltd
Tel:+86-774-3880376
Fax:+86-774-3886822
Email:jinmeijewelry@163.com
Add:C-26, 3th Floor, Gemstone Building, No,69, Xihuan Road, Wuzhou City, Guangxi Province, China

Wuzhou JinMei jewelry Co.,LTD


Tel: +86-774-3880376

Fax: +86-774-3886822

Email: jinmeijewelry@163.com

Add: C-26,3th Floor,Gemstone Building,No,69,Xihuan Road,Wuzhou City,Guangxi Province,China

Copyright © Wuzhou Jinmei Jewelry Co.,Ltd All Rights Reserved.